БРОЙ 9/2021

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЙ 9/2021 ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ ПРОЕКЦИИ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19 Отворете списанието от тук  Medialog_9_2021Download MEDIALOGISSN 2535-0846 ISSUE 9/2021 TOPIC OF THE [...]

Read more

Стела Ангова, Иван Вълчанов. Университетски практики за създаване на студентски подкаст

Отворете текста тук  Stela Angova, Ivan ValchanovDownload UNIVERSITY PRACTICES FOR PODCAST PRODUCTION Stella Angova, Ivan [...]

Илия Вълков. Смяна на парадигмите: алтернативна журналистика е възможна

Отворете файла тук Iliya Valkov_Medialog_8_2020Download CHANGING THE PARADIGM: ALTERNATIVE JOURNALISM IS POSSIBLE Iliya Valkov Резюме: През [...]

Ралица Ковачева. Дневният ред на българската телевизионна журналистика

Отворете текста тук  Ralitsa KovachevaDownload ДНЕВНИЯТ РЕД НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИОННА [...]

Мария Попова. Мултимедийната журналистика в българските телевизионни и онлайн медии

Мария Попова THE MULTIMEDIA JOURNALISM IN BULGARIAN TV AND ONLINE MEDIA MARIA POPOVA Резюме: Мултимедийната журналистика [...]

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 4/2020

Тема: Представяне на брой 7/2020 на сп. "Медиалог", посветен на "Дигитални медии и [...]

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 3/2020

На 27.11., от 13 ч. се проведе нашият пореден интердисциплинарен семинар. Семинарът на катедра [...]

Семинар 2020

През 2020 г. са проведени 4 издания на публичния семинар на катедра "Радио и [...]

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 2/2020

Тема: Власт и регионални медии Тематае представена от журналиста и издател Спас [...]

V Научна конференция „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“

Катедра "Радио и телевизия" във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския [...]

Съюз на сериозното с играта: WEBDOC

Снежана Попова Union of the Seriosness with the Game: Webdoc Snezhana Popova Issue: Medialog 7/2020 Snezhana Popova_Union of the Seriosness with [...]