Брой 14/2023

СЪДЪРЖАНИЕ МЕДИИ, ТЕХНОЛОГИИ, СИТУАЦИИ Broi-14_2023_MedialogИзтегляне Уводни думи Вяра Ангелова, Снежана Попова 8Радиото в цифровата постмедийна ситуация – между изкуствения интелект и [...]

Read more

УВОДНИ ДУМИ

БРОЙ 14/2023 Вяра Ангелова, Снежана [...]

МЕДИЙНИ СИСТЕМИ И КРИЗИ: СПИРАНЕТО НА СИГНАЛА НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

Виктория Петрова MEDIA SYSTEMS AND CRISES: THE SIGNAL STOPPING OF THE "HORIZONT" PROGRAM ON THE BULGARIAN NATIONAL RADIO ON SEPTEMBER 13, 2019 Victoria [...]

Рецензия на „Производство на несъгласие. Икономическата политика на онлайн медиите“

Николай Колев REVIEW OF “THE ECONOMIC POLICY OF ONLINE MEDIA. MANUFACTURE OF DISSENT”Nikolay Kolev Отворете тук [...]

ЗА АВТОРИТЕ В БРОЯ

Отворете тук: [...]

КОНТЕКСТЪТ Е ВАЖЕН ЗА НОВИНИТЕ

Рецензия за монографията на Десислава Сотирова „Събитията в рамка. Медийно отразяване на [...]

МЯСТОТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО В МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ТЕРОРИЗМА: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ (2009-2020)

Бианка Богоевска HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW IN THE MEDIA COVERAGE OF TERRORISM: COMPARISON OF THE BULGARIAN AND GERMAN CASES (2009-2020) Bianka [...]

УПОТРЕБИТЕ НА ЕКСПЕРТНОТО ЗНАНИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННАТА ЖУРНАЛИСТИКА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗИ – ПОГЛЕДЪТ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Елена Фучеджиева THE EXPERT KNOWLEDGE IN TV JOURNALISM DURING CRISES – THE EXPERTS`POINT OF VIEW Elena Fuchedzhieva Отворете тук: [...]

ПО ДИГИТАЛНИТЕ СЛЕДИ НА (НЕ)ОПРЕДЕЛИМОТО СМЕШНО В ЕФИР: СТРАННИЯТ СЛУЧАЙ НА БОЖАН ПЕТРОВ

Лора Търколева ON THE DIGITAL TRAIL OF THE (UN)DEFINABLE FUN ON AIR: THE CURIOUS CASE OF BOJAN PETROV Lora Tarkoleva Отворете тук: [...]

МЕДИЙНИ СИСТЕМИ И КРИЗИ: СПИРАНЕТО НА СИГНАЛА НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 13 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Виктория Петрова MEDIA SYSTEMS AND CRISES: THE SIGNAL STOPPING OF THE "HORIZONT" PROGRAM ON THE BULGARIAN NATIONAL RADIO ON SEPTEMBER 13, 2019 Victoria [...]

МЕЖДУ ДВА СВЯТА: ПОДКАСТИНГЪТ КАТО СЛИВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА С ЧОВЕШКОТО

Виктор Чулев BETWEEN TWO WORLDS: PODCASTING AS A MERGE BETWEEN TECHNOLOGY AND MAN Viktor Chulev Отворете тук: [...]

РАДИОТО В ЦИФРОВАТА ПОСТМЕДИЙНА СИТУАЦИЯ – МЕЖДУ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ И ЧОВЕКА

Александра Илиева THE RADIO IN THE DIGITAL POSTMEDIA WORLD - EXISTENCE BETWEEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MAN Alexandra [...]

СЕМИНАР: „НОВОТО ЕВРОПЕЙСКО МЕДИЙНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

На 23 ноември 2023 г. катедра „Радио и телевизия“  на Факултета по журналистика и масова [...]

Семинар 3/2023: „Александър Морфов и политическата зима в медиите“

[...]

VIII Национална научна конференция „Медии и технологии, Пловдив, 29.09-1.10.2023 г.

Конференцията на катедра "Радио и телевизия" ще се състои отново през септември. Програмата [...]

Семинар: „Изкуственият интелект в контекста на журналистиката и медиите”

Гости на събитието бяха докторът по футурология доц. д-р Мариана Тодорова, IT специалистът [...]