Виктор Чулев. ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА

ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА Публичният семинар на катедра „Радио и телевизия“ през 2022 г. Виктор Чулев STORIES ABOUT MEDIA, GAMES AND JOURNALISM The Public Seminar of ‘Radio and Television’ Department in 2022 Viktor [...]

Read more

Пламена Петрова. Метъл по време на пандемия: сценични и медийни трансформации

[...]

Ралица Ковачева. Двете гледни точки – „плурализъм“ на фактите или плурализъм на мненията. Случаят с кораба „Царевна“ от 10 април 2022 г.

[...]

Ивелина Георгиева. Новите журналисти и медийни фигури от социалните мрежи

[...]

Мариян Карагьозов. Рецензия на сборника

[...]

Александра Илиева. Технологичното решение за изнасяне на подкастите на БНР в отделна среда

[...]

Снежана Попова. НА РЪБА НА ИГРАТА: „ПРИТЧАТА ЗА СТЕНЛИ“/“THE STANLEY PARABLE“

[...]

Николай Колев. Възходът на аудиовизуалното съдържание за компютърни игри в социалните мрежи

[...]

Жана Попова. Акцентът върху националността – „българското“ в гейминг индустрията в България

[...]

Вяра Ангелова. Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите

Медиалог 13/Medialog 13 How to cite: Ангелова, Вяра. Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите. [...]

Уводни думи. Брой 13/2023

[...]