Month: януари 2021

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 4/2020

Катедра "Радио и телевизия", ФЖМК ви кани на поредния си публичен семинар. Тема: [...]