През 2020 г. са организирани 4 издания на публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“

Семинарът на катедра „Радио и телевизия“ се осъществява по проект 80-10-97 за частично финансиране на научни форуми по НИС на СУ, с рък. доц. д-р Орлин Спасов. 

Семинар 1/2020 г. с гости: Венелин Петков и Нели Тодорова, bTV

Семинар 2/2020 г. с гост: Спас Спасов – журналист и издател на „За истината“

Семинар 3/2020 г. с гост: д-р Силвия Петрова (ЮЗУ, Благоевград)

Семинар 4/2020 г. с гости: авторите в брой 7/2020 г. на списание „Медиалог“ – с тема „Дигитални медии и видеоигри“