Уводни думи

Жана Попова

Брой 7/2020

Тема на броя: Дигитални медии и видеоигри

Editorial

Zhana Popova

Medialog 7/2020

Digital media and Video gamesZ

Идеята за тематичен брой, посветен на дигиталното настояще на медиите и развитието на видеоигрите, се породи закономерно, когато  катедра „Радио и телевизия“ на ФЖМК на СУ стана център на изследователска група от преподаватели, докторанти, студенти, които имат силното желание да развиват изследванията върху игрите. В рамките на няколко години бяха проведени многобройни семинари, посветени на цифровите медии. Решихме, че е време да съберем в кориците на един брой текстовете на  завършилите ни  бакалаври, настоящи магистри, търсещи докторанти, както и на утвърдени учени, които поканихме да проблематизират различни аспекти на избрани от тях медийни феномени.

В брой 7 на сп. „Медиалог“ са включени текстове на преподаватели и студенти в магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“, която започна своя академичен живот през 2018 г., благодарение на ентусиазма на академичната общност от Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

И тъй като смятаме, че най-важната цел на брой 7 на „Медиалог“ е да търси диалога в нашата изследователска общност, поканихме Миглена Николчина и Еньо Стоянов да изпитат в особената форма на дискусията изследователското си търпение от разгръщането на разнообразните тревоги около игрите. Състояла се по време на извънредното положение и заплахата от пандемията през зимата на 2020 г., тази дискусия ни отпраща да мислим за тенденциите към „медикализиране“ на пристрастяването към видеоигри, поставя проблема за причините за преекспонираното насилие в игрите. Дискусията разглежда и един от най-важните въпроси – как пазарът управлява общуването чрез игрите и как обществото може да мечтае за властта над този процес.

Николай Генов засяга пазарните употреби на фикционалното, като използва случая с пренаписването на сюжетната матрица на League of Legends („Лигата на легендите“). Текстът му набелязва действащите наративни рамки в разглежданата игра и търси отговори на въпроса за ролята на сюжета в съвременната гейминдустрия.

Текстът на Владимир Полеганов е саморефлексия на преподавателския опит в областта на творческото писане в рамките на магистърската програма. Текстът започва с дискусия на творческия талант като способността на съзнанието да възприема, а след това и да използва работещи и успешни модели на писане. Накрая идеята за писането като работа с модели бива свързана с природата на компютърната игра като пространство на множество нови модели за света, които играчът, подобно на внимателен читател, трябва да усвои и добави към своя личностен опит.

Личностният опит на играча е важен и в следващия текст – на докторанта Мартин Кирилов, който разглежда концепциите за ролята на видеоигрите в общуването с последователи на различни религиозни деноминации.

Засиленото студентско участие в броя бе една от основните ни цели – научното осмисляне на въпросите за изграждането, създаването и рецепцията на игрите е невъзможно без прехода на студентите от ролята им на аудитория в залата към ролята на изследователи. И в този брой един от завършилите бакалаври в специалност „Журналистика“ прави своя дебют като автор на научна публикация. Светослав Любенов анализира наратива в приключенските игри и изменението му в течение на годините. На анализ чрез единна матрица са подложени седем видеоигри, издадени в периода 2000-2019 г. Разгледани са различните наративни структури и влиянието им върху историята.

Авторството и оригиналността на музикалните идеи са обект на анализ в текста на Теодор Пенев, който защити бакалавърската си теза „Авторската музика в популярните видеоигри“. В частта, която публикуваме, се разглеждат въпросите за изграждането на образите и сюжетната нишка чрез музиката в игрите, както и въпросите, свързани с ценността на авторското отношение и участие в разработването на играта.

Eдин от най-важните текстове e на Диляна Кирковска за правата на издателите на публикации в пресата при използване на цифрова среда. Кирковска се спира на дискусиите в академичната общност и в медиите за възникналата необходимост от лицензирането на онлайн използването на публикации от доставчиците – новинарски агрегатори и услуги за медиен мониторинг.

Академичното общуване между преподаватели и студенти в рамките на магистърската програма е видимо в тематичния вътрешен блок от изследвания,  посветен на уебдокументалния филм. Снежана Поповаразглежда уебдокументалния филм в отношенията му с други продукции, използваните за него назовавания и претендиращите за собствено място негови разновидности. В „WEBDOC, четен от „образовани геймърипредставяме четири анализа, подготвени като курсови задачи в рамките на дисциплината „Интерактивен разказ и комбинаторно разказване“ на магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ на ФЖМК. Обект на внимание на Александра Илиева, Георги Косев, Веселина Кръстева и Денис Медаров са творбите: Prison Valley, 2010, Pirate Fishing – an interactive investigation, 2012, Universe Within: Digital Lives in the Global Highrise”, 2015, Bury Me, My Love, 2017.

Даваме си сметка, че броятразгръща само частично проблематиката на видеоигрите. Този брой е опит наизследователската ни група да се включи вакадемичната история на цифровото време. Списание „Медиалог“ ще продължи още в следващ брой с докладите от научната конференция, чийто фокус е върху темата „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна напарадигмите“.

Водещ на броя

Add Comment