Семинар на Катедра „Радио и телевизия“

„Българските видеоблогъри в Ютюб: пет години по-късно (2014-2019)

Студентско изследване: Студенти от профил Радио, 4 курс, задочно обучение

Научно ръководство: проф. дсн Снежана Попова