Брой 10/2021

Тема на броя: МЕДИЙНИЯТ ПОТОК: ПРОГРАМА, ПОРЕДИЦА, СЕРИАЛ

ВОДЕЩ РЕДАКТОР НА БРОЯ: доц.д.н. Вяра Ангелова

MEDIALOG, ISSUE 10/2021

TOPIC OF THE VOLUME: MEDIA FLOW: PROGRAM, SERIES, SERIAL

This Issue Editor: Assoc. Prof. Vyara Angelova, DSc

СЪДЪРЖАНИЕ

Вяра Ангелова. Уводни думи

Венцислав Димов. Към историята на Българското радио като културна сила: върху ранната музикална журналистика – музикално просветителство и приложна народоука

Жана Попова. Политически послания в турските сериали по българските телевизии и „Нетфликс“

Силвия Петрова. Политически пърформанси в българския медиен поток

Мария Нейкова. Сериализирането в международния  информационен поток

Десислава Сотирова. Разнообразие в телевизионните програми на обществените телевизии в държавите от Западните Балкани

Лозанка Пейчева. Български места на памет, възпоменателни чествания в Република Северна Македония и техните медийни отражения

ИЗВЪН КОНФЕРЕНЦИЯТА

Михаил Луканов. За авторството в популярната музика през погледа на Уил Стро

РЕЦЕНЗИИ
Венцислав Димов. Разказът на един музиковед
(Рецензия за книгата на Розмари Стателова „Разказът на един музиковед“)

Венцеслав Бондиков. Рецензия на монографията „Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм”

Миглена Николчина. Удвояване или за любословието на филологията(рецензия на „Модерният мимесис: саморефлексията в литературата“ на Камелия Спасова)

НАУЧЕН ЖИВОТ

Жана Попова. Лиляна Деянова и градините на паметта
Приятели и колеги около юбилейния сборник „Време и памет“

Ралица Ковачева. Научен отзив за Международната научна конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства

Елена Фучеджиева. Научен отзив за Кръглата маса на тема: Образи на Прехода: кино, театър и визуални изкуства

Add Comment