Month: декември 2019

Ния Нейкова. Научен отзив за Международна научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”

CONFERENCE REPORT ON THE INTERNATIONALSCIENCE CONFERENCE 'CULTURE AS FIELDWORK: AUTHENTIC, SPECTACULAR, (IN)VISIBLE' NIA NEYKOVA Отворете [...]

Геника Григорова. Развитие на българската подкаст сцена в периода 2014-2019

DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN PODCAST SCENE 2014-2019 GENIKA GRIGOROVA Отворете текста в pdf  Genika Grigorova_DEVELOPMENT OF THE [...]

Петър Айолов. Меката власт на медийните изследвания

(За нуждата от нова парадигма за изследване на медиите и масовата комуникация в [...]

Лозанка Пейчева. Авторските песни в народен дух от България и тяхното привилегироване чрез „меката власт“ на медиите

THE AUTHOR’S SONGS IN FOLK SPIRIT FROM BULGARIA AND THEIR PRIVILEGE THROUGH THE SOFT POWER OF THE MEDIA LOZANKA PEYCHEVA Отворете текста [...]

Мартин Кирилов. Религии, нови религиозни движения и секти. Съвременната религиозна ситуация в българското интернет пространство

RELIGIONS, NEW RELIGIOUS MOVEMENTS AND SECTS. THE CONTEMPORARY RELIGIOUS SITUATION IN THE BULGARIAN INTERNET SPACE MARTIN KIRILOV Отворете [...]

Пламена Петрова. Рок-пророк – българският рок и метъл на хартия и онлайн

ROCK PROPHET – BULGARIAN ROCK AND METAL ON PAPER AND ONLINE PLAMENA PETROVA Отворете текста в pdf  Plamena [...]

Десислава Сотирова. Евроатлантическата интеграция на Западните Балкани в сайта на БНР

EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF THE WESTERN BALKANS ON THE BNR WEBSITE DESISLAVA SOTIROVA Отворете текста в pdf  Desislava [...]

Ралица Ковачева. Хибридната война в българските медии

‘THE HYBRID WAR’ IN BULGARIAN MEDIA RALITSA KOVACHEVA Отворете текста в pdf  Ralitsa Kovacheva_THE HYBRID WAR IN BULGARIAN [...]

Димо Панов. Механизми за легитимиране на медийното съдържание: ролята на публиката

LEGITIMIZATION MECHANISMS OF MEDIA CONTENT: THE ROLE OF THE AUDIENCE DIMO PANOV Отворете текста в pdf  Dimo Panov_LEGITIMATION [...]

Снежана Попова. Отвъд колективните въображаеми: разкази без разказвачи

BEYOND THE COLLECTIVE IMAGINARIES: STORIES WITHOUT STORYTELLERS SNEZHANA POPOVA Отворете текста в pdf  Snezhana Popova_BEYOND THE [...]

Еленица Мринова. Слушателят – активен участник в радиосъдържанието

THE LISTENER IN THE ROLE OF AN ACTIVE PARTICIPANT IN THE RADIO CONTENT ELENITSA MARINOVA Отворете текста в pdf  Elenitsa [...]

Анна Николова. Българските музикални фенове онлайн: между активизма и пасивността

BULGARIAN MUSIC FANS ONLINE: BETWEEN ACTIVISM AND PASSIVITY  Observations, questions, answers. ANNA NIKOLOVA Отворете текста в [...]

Венцислав Димов. Музиката за народа на медийния фронт: погледи отдолу-нагоре

MUSIC FOR THE PEOPLE ON THE MEDIA FRONT: PERSPECTIVES FROM THE BOTTOM TO THE TOP         VENTSISLAV [...]