Ивелина Георгиева. Новите журналисти и медийни фигури от социалните мрежи

NEW MEDIA CHARACTERS FROM SOCIAL MEDIA

Ivelina Georgieva

Резюме: Лесният и безплатен достъп до социалните мрежи дава възможност на много личности да добият популярност със своята медийна дейност. Все повече са и известните лица в интернет, които създават съдържание за масовата аудитория предимно и само в платформи като YouTube, Facebook и Instagram. В статията се разглежда взаимодействието между традиционните медии и социалните мрежи през призмата на популярните в тях личности.

Ключови думи:  социални мрежи, публицистика, журналисти, медийни образи, популярност

Abstract: The easy and free access to social networks enables many individuals to gain popularity with their media activities. There are also more and more internet celebrities who create content for mass audiences primarily on platforms such as YouTube, Facebook and Instagram. The text examines the interaction between traditional media and social networks through the prism of the popular personalities in them.

Keywords: social media, journalism, journalists, media characters, popularity

Отворете текста тук

Използвана литература     

СTOЙКОВ, Любомир (2010). Култура и медии. София: Алма комуникация. [Stoykov, Ljubomir (2010). Kultura i medii. Sofia: Alma komunikatsiya].

ЮРУКОВ, Боян (2011). Блогове, социални мрежи, мобилизации онлайн. В: Ивайло Дичев, Орлин Спасов (съст.) Нови медии – нови мобилизации. София: Институт „Отворено общество“, с. 65-78.  https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/OSI_Publication_Public_debate_5.pdf. [Yurukov, Boyan (2011). Blogove, sotsialni mrezhi, mobilizatsii online. In: Ivaylo Ditchev, Orlin Spassov (sast.). Novi medii, novi mobilizatsii. Sofia: Institut “Otvoreno obshtestvo”].

CASHMORE, Ellis (2006). Celebrity Culture. Routledge. New Ed edition (10 Aug. 2006), p. 3-10, 241.

HANUSH, Folker. Axel Bruns(2017). Journalistic Branding on Twitter. Digital Journalism.

SIMON, Felix M. (2019). What Determines a Journalist’s Popularity on Twitter?: A case study of behaviour and self-presentation. Journalism Studies.

TANDOC JR., Edson C., Jason Vincent A. Cabañes, Ysa M. Cayabyab (2018). Bridging the Gap. Journalism Studies.

UHLS, Yalda. T., Patricia M.Greendield. (2011). The Rise of Fame: An Historical Content Analysis. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace5(1), Article 1. https://cyberpsychology.eu/article/view/4243.

Използвани източници

БНТ (2018). Популярният влогър Крис Захариев води новото тв предаване „Натисни F1” по БНТ2. https://bntnews.bg/bg/a/populyarniyat-vlogr-kris-zakhariev-vodi-novoto-tv-predavane-natisni-f1-po-bnt. [BNT. (2018). Populyarniyat vlogar Kris Zahariev vodi novoto tv predavane ‘Natisni F1’ po BNT2.]

БНТ (2022). БНТ с ръст в социалните мрежи, предстои проект с млади инфлуенсъри. https://bntnews.bg/news/bnt-s-rast-v-socialnite-mrezhi-predstoi-proekt-s-mladi-influensari-1204376news.html. [BNT. (2022). BNT s rast v sotsialnite mrezhi, predstoi proekt s mladi influensari.]

Евробарометър (2022). Гражданите на ЕС се доверяват най-много на традиционните медии. Европейски парламент. https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20220704IPR34401/evrobarometr-ghrazhdanite-na-es-se-doveriavat-nay-mnogho-na-traditsionnite-medii. [Evrobarometar. (2022). Grazhdanite na ES se doveryavat nay-mnogo na traditsionnite medii.]

КОСТОВА, Виктория. (2022). Кошлуков: Без наш „Нетфликс“ обществената медия ще остане нафталинова телевизия. https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/11180876. [Kostova, Viktoriya. (2022). Koshlukov: Bez nash ‘Netfliks’ obshtestvenata mediya shte ostane naftalinova televiziya.]

bTV (2021).  Крис Захариев ще поведе зрителите зад кулисите на „България търси талант“. https://btvnovinite.bg/bulgaria/kris-zahariev-shte-povede-zritelite-zad-kulisite-na-balgarij-tarsi-talant.html. [bTV. (2021). Kris Zahariev shte povede zritelite zad kulisite na ‘Bulgaria tursi talant’.]

BURLINGTON FREE PRESS (2018). Gannett fires top Free Press editor following Twitter controversy, https://eu.burlingtonfreepress.com/story/news/local/2018/01/08/gannett-fires-top-free-press-editor-following-twitter-controversy/1015310001/.

ROBERSTON, Dr Craig T., Nic Newman (2022). Which journalists do people pay most attention to and why? A study of six countries, Reuters Institute. https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022/which-journalists-do-people-pay-most-attention-and-why-study-six-countries.

THE NEW YORK TIMES (2017). Social Media Guidelines for the Newsroom. https://www.nytimes.com/editorial-standards/social-media-guidelines.html.

THE NEW YORK TIMES (2018). The Atlantic Cuts Ties With Conservative Writer Kevin Williamson, https://www.nytimes.com/2018/04/05/business/media/kevin-williamson-atlantic.html.

YouTube.com (2022). Как Флора стана водеща в БНТ. (YouTube видео, публикувано на 13 август 2022 г.). https://www.youtube.com/watch?v=eIjiqfR9c50. [YouTube.com. (2022). Kak Flora stana vodeshta v BNT.]

Ивелина Георгиева е докторантка във Факултета по журналистика и масови комуникации към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследва новинарско съдържание и журналистически практики в контекста на социалните мрежи. Завършила е „Журналистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по „Електронна Европа“ към катедрата по Европеистика във Философския факултет на СУ. Участвала е в редица обучения в България и чужбина, включително към Центъра за медийна свобода и медиен плурализъм във Флоренция и Европейския журналистически институт в Англо-американския университет в Прага.

Ivelina Georgieva is a Ph.D. student at the Faculty of Journalism and mass communication of Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. She is doing research on news content and journalistic practices in the context of social media. She has a bachelor’s degree in Journalism from Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’ and a master’s degree in ‘Electronic Europe’ at the Faculty of Philosophy of Sofia University ‘St. Kliment Ohridski’. Ivelina has participated in plenty of trainings and courses both domestically and abroad with one of them being in the Centre for Media Pluralism and Media Freedom in Florence, Italy, and another in the European Journalism Institute of the Anglo-American University in Prague, Czech Republic.