Author: Медиалог

Семинар 4/2022: „Социалистическото българско радио“ от доц. д.н. Вяра Ангелова

Аула Магна, Факултет по журналистика и масова комуникация, бул. "Московска" 49 На 1 [...]

Семинар 3/2022

Каним Ви на Публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“, ФЖМК, СУ „Св. Климент [...]

VII Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“, Бачиново, 21-23.09.2022

VII Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“ УЦ [...]

Мария Нейкова. Рецензия за сборника „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“

Мария Нейкова REVIEW OF THE EDITED VOLUME ‘THE QUESTION OF JUSTICE. THE PROSECUTED JOURNALISTS IN BULGARIA’ Maria [...]

Борис Сергинов. Съвременни научни изследвания в областта на интериорния дизайн

CONTEMPORARY THEORETICAL RESEARCH ONINTERIOR DESIGN THEORY AND PRACTICEBoris Serginov Резюме: Настоящата рецензия [...]

Медиалог 11/2022

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 11/2022 ТЕМА НА [...]

Валерий Пърликов. Театралността, мислена като медийност, проблематизираща собствената си (а)реалия

Валерий Пърликов THEATRICALITY THOUGHT AS A WAY-OF-MEDIUM PROBLEMATIZING ITS OWN A/REALITY Valeriy Parlikov Медиалог/Medialog [...]

Еленица Маринова. Обръщението на религиозните водачи като жанр: специфика и структурни компоненти

(изследване на публикациите в интернет портала на БНР) Еленица Мариновa THE ADDRESS OF THE [...]

Анжела Георгиева. Българското списание „Роден глас“ – комуникационно изкуство зад граница

Анжела Георгиева THE BULGARIAN MAGAZINE ‘RODEN GLAS‘ –COMMUNICATION ART ABROAD Anzhela Georgieva Медиалог/Medialog [...]

Снежана Попова. Човешката мярка като академичен етос

Отзив за юбилейния сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева „Социологията като [...]