Author: Медиалог

V Научна конференция „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“

Катедра "Радио и телевизия" във Факултета по журналистика и масова комуникация на [...]

Съюз на сериозното с играта: WEBDOC

Снежана Попова Union of the Seriosness with the Game: Webdoc Snezhana Popova Issue: Medialog 7/2020 Snezhana Popova_Union of the [...]

Брой 7/2020

Може да отворите броя на списанието в pdf Medialog 7_2020Download Списание „Медиалог“ ISSN [...]

Уводни думи

Жана Попова Брой 7/2020 Тема на броя: Дигитални медии и видеоигри Editorial [...]

Рецензия на сборника „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)

Пламена Петрова A REVIEW OF THE COLLECTION “THE SOFT POWER OF POPULAR MUSIC IN MEDIA (BY EXAMPLES FROM BULGARIA AND THE [...]

КАК МЕДИИТЕ ВИЖДАТ СВЕТА ОКОЛО НАС

(Рецензия за „Новините от света. За смисъла и ползите от международната [...]

Права на издателите на публикации в пресата при използване в цифрова среда

Диляна Кирковска RIGHTS OF THE PRESS PUBLICATIONS PUBLISHERS CONCERNING  DIGITAL ISSUES Dilyana Kirkovska Issue: Medialog [...]

Развитието на историята в приключенските видеоигри

Светослав Любенов EVOLUTION OF THE STORYTELLING IN ADVENTURE VIDEO GAMES Svetoslav Lybenov Issue: Medialog 7/2020 Svetoslav [...]

Видеоигрите и бог

Мартин Кирилов Videogames and God MARTIN KIRILOV Issue: Medialog 7/2020 Martin Kirilov_Videogames and GodDownload Резюме: [...]

Съпротивите срещу видеоигрите

Разговор между Миглена Николчина и Еньо Стоянов The Resistances to Videogames A Conversation between Miglena [...]