Author: Медиалог

Съдържание/Брой 13/2023

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 13/2023 ТЕМА НА БРОЯ ВИДЕОИГРИТЕ – ОТВЪД ИНДУСТРИЯТА НА [...]

Северина Станкева. Наратив и преживяване „Хелблейд: Жертвоприношението на Сенуа“

Медиалог 13/2023 Medialog 13/2023 NARRATIVE AND EXPERIENCE IN HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Severina Stankeva Резюме: [...]

Никола Вангелов. Изкуство в рекламата

Медиалог 13/2023 Medialog 13/2023 ART IN ADVERTISING Nikola Vangelov Резюме: Статията разглежда [...]

Никола Вангелов. Рецензия на книгата „Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век“

A REVIEW OF THE BOOK 'BUSINESS ADVERTISING IN BULGARIA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY' Nikola Vangelov Резюме: Монографията [...]

Гергана Минкова. Животът като игра и играта като живот: качества и особености на успешната симулационна игра

LIFE AS A GAME AND THE GAME AS LIFE: CHARACTERISTICS AND FEATURES OF A SUCCESSFUL SIMULATION GAME Gergana Minkova Резюме: Изследването [...]

Виктор Чулев. ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА

ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА Публичният семинар на катедра „Радио [...]

Пламена Петрова. Метъл по време на пандемия: сценични и медийни трансформации

METAL DURING A PANDEMIC: SCENE AND MEDIA TRANSFORMATIONS Plamena Petrova Резюме: Tекстът анализира взаимодействията [...]

Ралица Ковачева. Двете гледни точки – „плурализъм“ на фактите или плурализъм на мненията. Случаят с кораба „Царевна“ от 10 април 2022 г.

“THE TWO VIEWPOINTS” – “PLURALISM” OF FACTS OR PLURALISM OF OPINIONS Ralitsa Kovacheva Резюме: Статията е [...]

Ивелина Георгиева. Новите журналисти и медийни фигури от социалните мрежи

NEW MEDIA CHARACTERS FROM SOCIAL MEDIA Ivelina Georgieva Резюме: Лесният и безплатен достъп до социалните [...]

Мариян Карагьозов. Рецензия на сборника

REVIEW OF ‘JOURNALISM, VALUES, WORLD. JUBILEE COLLECTION/EDITED VOLUME IN HONOUR OF PROF. MARIA NEYKOVA’ Marian Karagyozov Резюме: [...]