III-та Научна конференция „Медийният човек“. Бачиново, 28-30 септември 2018 г.

Организационен комитет: доц. д-р Жана Попова, доц. дн Венцислав Димов, Деяна Нешева

ПРОГРАМА

28.09.2018 г., петък – 10-14 ч., конферентна зала в УЦ Бачиново

13.45-14.00 ч. Откриване на III-та национална научна конференция „Медийният човек“ – доц. дн Венцислав Димов

РАДИО, КАУЗИ, МУЗИКА – модератор гл. ас. д-р Лъчезар Точев

14.00-14.15 Вяра Ангелова. „Българското радио през социализма. Професионалните медийни издания (1944-1989)“

14.15-14.30 Михаела Самарджиева. „Реакциите на българските младежи към три „извънредни“ събития за 1980-те, според документалния архив на Информационно-социологическия център към ЦК на БКП, Централен държавен архив, Фонд 1Б, опис 55“

14.30-14.45 Венцислав Димов. „За някои медийни метаморфози или как чалгари стават лидери на граждански каузи (Case study върху Слави Трифонов и Азис)“

14.45-15.00 Жана Попова. „Сянката на политическия избирател в образите на слушателите на попмузиката след 90-те години на XX в. (представяне на резултатите от изследване по проекта „Меката власт на популярната музика (по примери на Балканите)“ с р-л доц. дн Венцислав Димов“

15.00-15.15 Пламена Петрова. „До Каварна и назад. Метъл фестивали и медии – образи, отразяване и развитие“

15.15-15.45 Дискусия

Събота, 29.09.2018 г., от 10 до 12 ч.

МЕДИЙНИЯТ ЧОВЕК – РАЗКАЗВАН И РАЗКАЗВАЩ – модератор доц. дн Венцислав Димов

10-10.15  Лъчезар Точев. „Медийният човек е болен човек“

10.15-10.30 Светлана Божилова. „Младият човек като медиен човек“

10.30-10.45 Деяна Драгоева. „Младият човек – структури на разказите за и от него“

10.45-11.00 Снежана Попова. „Персонификацията на информацията в радиото и телевизията: новите/стари модели“

11.00-11.15 Бистра Величкова. „Българската мемоарна литература след 1990 г. Преходът през спомените на Тошо Тошев, Георги Мишев, Евгений Дайнов“

11.15-11.30 Орлин Спасов. „Медийната жена: фрагменти от една консервативна вълна“

11.30-12.00 Дискусия

Събота, 29.09.2018 г., от 14 до 16 ч.

ВИРТУАЛНИЯТ ЧОВЕК, ВИРТУАЛНИ ОБЩНОСТИ – модератор проф. дсн Снежана Попова

14.00-14.15 Деляна Георгиева. „Виртуалният човек: Изграждане на идентичност около идея“

14.15-14.30 Анелия Александрова. „Медийният човек и мечтата за любовта. Онлайн запознанства, себеидентификация и себепредставяне“

14.30-14.45 Петър Айолов. „Технологията на интернет медиите и Краят на истината!“

14.45-15.00 Силвия Петрова. „Медийният човек и доверието“

15.00-15.15 Гергана Георгиева. „Човекът във виртуалната общност“

15.15-15.30 Анна Николова. „Дигитални медии за популярна музика“

15.30-16.00 Дискусия

16.00 – 16.15 Думи на проф. дсн Снежана Попова, водещ на следващия Брой 4 на сп. „Медиалог“

Закриване на конференцията

30.09.2018 г., неделя

Отпътуване

Add Comment