VII Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“, Бачиново, 21-23.09.2022

VII Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“

УЦ Бачиново, 21-23.09.2022

Организирана е по научен проект на фонд „Научни изследвания“ към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, на катедра „Радио и телевизия“, с ръководител проф. д.н. Венцислав Димов (N 80-10-155/23.05.2022)

Програма

21.09.2022, сряда

09.00-12.30 – пътуване София-Бачиново, настаняване, свободно време

14.00-15.00. ННК „Идентичност, медийни репрезентации и криза“ – Част 1.

Панел 1. Медийни репрезентации в/и криза

Орлин Спасов.  Репрезентацията и нейните кризи: поглед към теоретичните дебати

Николай Колев. Възходът на аудиовизуалното съдържание за компютърни игри в социалните мрежи

Вяра Ангелова. Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите.

Жана Попова.  Акцентът върху националността – „българското“ в гейминг индустрията в България

Десислава Сотирова.   Телевизията като източник на достоверна информация.

Ралица Ковачева. Двете гледни точки – „плурализъм“ на фактите или плурализъм на мненията. Случаят с кораба „Царевна“ от 10 април 2022 г.

Дискусия и кафе-пауза. 15.00-15.30

15.30-16.30. ННК „Идентичност, медийни репрезентации и криза“ – Част 2.

Панел 2. Идентичност и медийни репрезентации

Петя Александрова.  Представата за идентичност в българското кино по време на кризи.

Андроника Мартонова. Японски силуети: медийни репрезентация, автори и архиви.

Венцислав Димов. Война и радио: радиопропагандни мобилизации и настъпления на руско-украинските фронтове.

Пламена Петрова. Метъл по време на пандемия: сценични и медийни трансформации.

Диляна Кирковска.  Изграждане на медийна идентичност чрез слово на омразата – случаят „АЛФА ТВ”

Лозанка Пейчева. „Лицето на българщината“: Националният събор за народно творчество в Копривщица и неговите медийни отражения.

Дискусия и кафе-пауза. 16.30-17.00

22.09.2022, четвъртък

10.00-11.30. ННК „Идентичност, медийни репрезентации и криза“ – Част 3.

Панел 3. (Докторантски)

Ивелина Георгиева. Новите журналисти и медийни фигури от социалните мрежи.

Александра Илиева.  Технологичното решение за изнасяне на подкастите на БНР в отделна среда.

Мелина Василева.  (Представя тема и план за работа).

Неделина М. Петкова. Медиите по време на пандемията – медийно съдържание и антропологично влияние върху културата, изкуството и социалните нагласи (Представя тема и план за работа).

Онлайн (докторанти):

Елеана Цанова.  Етични практики на съвременната телевизионна журналистика при отразяването на престъпления против личността – правата на потърпевшите и ролята на журналистите.

Десислава Францова. Телевизионните права в контекста на спортните събития – законови рамки, борба за надмощие и проблеми с преразпределяне на средствата.

Дискусия и кафе-пауза. 11.30-12.00

12.00-13.00

Представяне на Медиалог №11. Закриване

23.09.2022, петък

9.00-10.00. Закуска

Отпътуване

Add Comment