Month: декември 2022

Брой 13/2023

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 13/2023 ТЕМА НА БРОЯ ВИДЕОИГРИТЕ – ОТВЪД ИНДУСТРИЯТА НА [...]

Северина Станкева. Наратив и преживяване „Хелблейд: Жертвоприношението на Сенуа“

Медиалог 13/2023 Medialog 13/2023 NARRATIVE AND EXPERIENCE IN HELLBLADE: SENUA’S SACRIFICE Severina Stankeva Резюме: [...]

Никола Вангелов. Изкуство в рекламата

Медиалог 13/2023 Medialog 13/2023 ART IN ADVERTISING Nikola Vangelov Резюме: Статията разглежда [...]

Никола Вангелов. Рецензия на книгата „Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век“

A REVIEW OF THE BOOK 'BUSINESS ADVERTISING IN BULGARIA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY' Nikola Vangelov Резюме: Монографията [...]

Гергана Минкова. Животът като игра и играта като живот: качества и особености на успешната симулационна игра

LIFE AS A GAME AND THE GAME AS LIFE: CHARACTERISTICS AND FEATURES OF A SUCCESSFUL SIMULATION GAME Gergana Minkova Резюме: Изследването [...]

Виктор Чулев. ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА

ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА Публичният семинар на катедра „Радио [...]

Пламена Петрова. Метъл по време на пандемия: сценични и медийни трансформации

METAL DURING A PANDEMIC: SCENE AND MEDIA TRANSFORMATIONS Plamena Petrova Резюме: Tекстът анализира взаимодействията [...]

Ралица Ковачева. Двете гледни точки – „плурализъм“ на фактите или плурализъм на мненията. Случаят с кораба „Царевна“ от 10 април 2022 г.

“THE TWO VIEWPOINTS” – “PLURALISM” OF FACTS OR PLURALISM OF OPINIONS Ralitsa Kovacheva Резюме: Статията е [...]

Ивелина Георгиева. Новите журналисти и медийни фигури от социалните мрежи

NEW MEDIA CHARACTERS FROM SOCIAL MEDIA Ivelina Georgieva Резюме: Лесният и безплатен достъп до социалните [...]

Мариян Карагьозов. Рецензия на сборника

REVIEW OF ‘JOURNALISM, VALUES, WORLD. JUBILEE COLLECTION/EDITED VOLUME IN HONOUR OF PROF. MARIA NEYKOVA’ Marian Karagyozov Резюме: [...]

Александра Илиева. Технологичното решение за изнасяне на подкастите на БНР в отделна среда

TRANSFERRING THE PODCASTS OF THE BULGARIAN NATIONAL RADIO TO A SEPARATE ENVIRONMENT Alexandra Ilieva Резюме: Подкастът като [...]

Снежана Попова. НА РЪБА НА ИГРАТА: „ПРИТЧАТА ЗА СТЕНЛИ“/“THE STANLEY PARABLE“

ON THE EDGE OF THE GAME: "THE STANLEY PARABLE" Snezhana Popova Резюме: Видеоиграта „Притчата за Стенли“ на [...]

Николай Колев. Възходът на аудиовизуалното съдържание за компютърни игри в социалните мрежи

THE RISE OF AUDIOVISUAL CONTENT FOR VIDEO GAMES ON SOCIAL MEDIA Nikolay Kolev Резюме: От 70-те години на ХХ век досега [...]

Вяра Ангелова. Оживяване на разказа. Звукът във видеоигрите

BRINGING THE NARRATIVE TO LIFE. THE SOUND IN VIDEO GAMES Vyara Angelova Резюме: Текстът се занимава с ролята на [...]

Уводни думи

УВОДНИ ДУМИ Част от текстовете в този брой на списание „Медиалог“ бяха представени [...]