Month: ноември 2021

Семинар: Публична лекция на проф. дн Венцислав Димов

ПУБЛИЧЕН СЕМИНАР НА КАТЕДРА "РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ" АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. дн [...]