Уводни думи

УВОДНИ ДУМИ

Част от текстовете в този брой на списание „Медиалог“ бяха представени на VII-та Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“ на катедра „Радио и телевизия“, проведена на 21 – 23 септември 2022 г. Те зададоха и темата на настоящия 13 брой  – „Видеоигрите – отвъд индустрията на забавлението“. Така текстовете на Вяра Ангелова, Снежана Попова, Николай Колев, на дипломираните магистри Гергана Минкова и Северина Станкева (защитили отлично дипломните си тези през 2022 г. в магистърската програма на катедрата „Дигитални медии и видеоигри“) поставят различни акценти върху развитието на игрите като процес на общуване между създатели, играчи и посредници отвъд разбирането за тях само като бързоразвиваща се индустрия.

В брой 13 се оформя още един тематичен център Около радиото, който обединява текстовете на Ралица Ковачева, Александра Илиева, Пламена Петрова и Ивелина Георгиева – в които радиото привлича изследователи с интереси в областта на дезинформацията, музиката, новите роли в социалните мрежи за инфлуенсъри и журналисти и езика на подкаста като междинна форма между радиото и платформата.

В рубриката Varia поместваме текста на Никола Вангелов за връзката между реклама и изкуство.

В първия брой за 2023 г. поместваме рецензията на Мариян Карагьозов за сборника „Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова“ (УИ „Св. Кл. Охридски). Никола Вангелов представя монографията на Маринела Байха „Фирмената реклама в България през първите десетилетия на XX век“.

В рубриката „Научен живот“ намира място и отзив за регулярните срещи и дискусии в рамките на Публичния семинар на катедра „Радио и телевизия“, в който бяха представени четири различни теми, свързани с развитието на медиите, журналистиката и игрите. Автор е студентът от магистърската програма „Дигитални медии и видеоигри“ във ФЖМК и бакалавър по радиожурналистика Виктор Чулев.

                                                        Съставител на брой 13/2023

                                                        доц. д-р Жана Попова