27 март 2017, ФЖМК, зала 29.

Тема: „Публични политики за медиите в Бразилия“.
Презентация на Октавио Пенна Пиеранти, Бразилия.

Акценти: особености на бразилската медийна система; регулация и политики в сектора на масовите комуникации; сходства с медийните системи в Централна и Източна Европа.