Национализмът и медиите: от политиката до популярната култура.

03.06.2011, Факултет по журналистика и масова комуникация

Доц. д-р Орлин Спасов. Комуникация, нация, национализъм.

Доц. д-р Венцислав Димов. Около медийната музика като огледало на етничното