Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 2/2020

Тема: Власт и регионални медии

Тематае представена от журналиста и издател Спас Спасов

Дискутирано бе състоянието на регионалните медии и зависимостите между местна власт и медии. С участието на студенти, докторанти и преподаватели бяха обсъдени журналистическите разследвания в регионалните медии, намесата на местната власт в работата на журналистите. Беше представен сайтът „За Истината“.

Семинарът се проведе на 23 октомври 2020, в zoom.

Записът на дискусията ще бъде качен при първа възможност.

Семинарът на катедра „Радио и телевизия“ се осъществява по проект 80-10-97 за частично финансиране на научни форуми по НИС на СУ, с рък. доц. д-р Орлин Спасов. 

Add Comment