Емил Братанов. БГ музикални класации в края на 80-те: ефирът, пресата и интернет

BG MUSIC CHARTS LATE 80’s: THE BROADCAST,
THE PRESS AND THE INTERNET

Emil Bratanov

Резюме: При производството и представянето на популярна музика един от механизмите за „преброяването” и́, за генерирането на
статистики, оценки и изводи, са класациите. Има ли ги музикалните
класации у нас в края на 80-те? Цяло ново поколение рок музиканти
заяви появата и творчеството си в тези години – „класират” ли се в
печатните медии или не са забелязвани. Ако има следи в печата, видими ли са те в днешния интернет. За да се откриват там, събитията трябва да са превърнати в архив в старите хартиени вестници. А по-нататък – някой да ги прехвърли в Мрежата.
Ключови думи: български рок, медии, класации, черна рок класация,
блек топ

Abstract: In the production and performance of pop music, one of the
mechanisms to “measure” and generate statistics, ratings and conclusions, are the charts. Do we have them, in the late 80s at all? A whole new generation of musicians declared its presence and art in this period but is it recognized in the printed media, or it is ignored? In case there is any trace in the press, is it still available in Internet today? In order to be present there, these events needs to be archived in old printed media first, then they need to be transferred in the Net.
Key words: Bulgarian rock, media, charts, black rock chart, black top

Add Comment