Month: април 2022

Семинар 2/2022 „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“

Представяне на сборника „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в [...]