Month: август 2022

Мария Нейкова. Рецензия за сборника „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“

Мария Нейкова REVIEW OF THE EDITED VOLUME ‘THE QUESTION OF JUSTICE. THE PROSECUTED JOURNALISTS IN BULGARIA’ Maria [...]

Борис Сергинов. Съвременни научни изследвания в областта на интериорния дизайн

CONTEMPORARY THEORETICAL RESEARCH ONINTERIOR DESIGN THEORY AND PRACTICEBoris Serginov Резюме: Настоящата рецензия [...]

Медиалог 11/2022

СПИСАНИЕ МЕДИАЛОГ БРОЙ 11/2022 ТЕМА НА [...]