Month: октомври 2021

Семинар на катедра „Радио и телевизия“, 3.11.2021

Катедра "Радио и телевизия", ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски" Ви кани на Публичен [...]

БРОЙ 9/2021

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЙ 9/2021 ДИАГНОЗА:ИНФОДЕМИЯ. МЕДИЙНИ [...]

Ралица Ковачева. Уводни думи

EDITORIAL Ralitsa Kovacheva Отворете текста от тук Editorial_Medialog_9_2021Download Пандемията от Ковид-19 [...]

Гергана Райжекова. РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЯТА „МЕДИЙНИТЕ БИОГРАФИИ НА ЕСТРАДНИТЕ МУЗИКАНТИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 Г.”

A REVIEW OF THE MONOGRAPH 'MEDIA BIOGRAPHIES OF ESTRADA MUSICIANS IN BULGARIA AFTER 1989' Gergana Rayzhekova Отворете текста от тук [...]

Емилия Кирчева. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРЕЙСКАТА КУЛТУРНА ВЪЛНА ЧРЕЗ МЕДИИТЕ КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕКА СИЛАНА ЮЖНА КОРЕЯ[1]

THE SPREAD OF THE KOREANCULTURAL WAVE THROUGH THE MEDIA AS PART OF SOUTH KOREA'S SOFT POWER STRATEGY Emilia Kircheva Отворете текста от [...]

Студентски екип. ПОДХОДИ КЪМ ТЕМАТА ЗА КОРОНАВИРУС В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДОЕЗИЧНИ МЕДИИ (17.02.2020-17.04.2020Г.)

APPROACHES TO THE TOPIC OF THE CORONAVIRUS IN BULGARIAN AND FOREIGN LANGUAGE MEDIA (17.02.2020-17.04.2020) Student team Отворете [...]

Студентски екипи. ПАНДЕМИЯТА: ТРИ СТУДЕНТСКИ ФОКУСА

THE PANDEMIC: THREE STUDENT FOCUSES Student teams Отворете от тук 07_The Pandemic_Student teamsDownload Резюме: Текстът [...]

Георги Лозанов. ОПИТИ ЗА УПОТРЕБА В ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 КАТО ДЪРЖАВНА ИДЕОЛОГИЯ

ATTEMPTS TO USE THE COVID-19 PANDEMIC AS A STATE IDEOLOGY IN PUBLIC COMMUNICATION Georgi Lozanov Отворете текста тук [...]

Веселин Поповски. ЛИДЕРСТВО ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ

LEADERSHIP IN A TIME OF PANDEMIC Vesselin Popovski Отворете текста тук  02_Leadership in a time of pandemic_pp. [...]

VI Национална научна конференция на катедра „Радио и телевизия“

Тема: Медийният поток: програма, поредица, сериал 5 октомври2021, zoom.us 10.00 [...]