Month: декември 2017

Деяна Драгоева. Принципи и техники за сериализиране на телевизионния разказ

Principles and Technics for serializing the Television StorytellingDownload Principles and Technics for serializing the Television Storytelling Сп. [...]

Жана Попова. Градът като сцена за послания и внушения в „Идеология, градоустройство и живот през социализма“ на Елица Станоева

Book review_Elitza StanoevaDownload   Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Жана Попова Книгата „София – идеология, [...]

Петър Айолов. Банален глобализъм vs. Електронен национализъм

Banal Globalism vs. Electronic NationalismDownload Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Петър Айолов докторант в Катедра [...]

Михаил Луканов. Музикалната креативност през погледа на Джейсън Тойнби

Mihail Lukanov. Musical Creativity by Jason ToynbeeDownload Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 гл. ас. д-р Михаил [...]

Димитър Сотиров. Софийската опера и балет – комуникатор на българската култура по света

Dimitar Sotirov. Sofia Opera and BalletDownload Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Димитър Сотиров докторант в катедра [...]

Брой 2/2017

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846 ТЕМА НА БРОЯ Медийни прочити  (Докторантският [...]

Бисер Златанов. Рецензия на книгата „Медийна икономика“ на Петранка Филева

Book review: "Media Economics" by Petranka FilevaDownload   Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Автор на рецензията доц. д-р [...]

Бистра Величкова. Факт и фикция в изграждането на медийните герои

Bistra Velichkova. Fact and fiction in the creation of media heroesDownload     сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Бистра [...]

Михаела Самарджиева. Неформалната култура и медиите в България през 80-те години на XX век. Диалогът не/възможен?

The Non-formal Culture and the Media in Bulgaria in the 80th YearsDownload   Сп. Медиалог БРОЙ 2/2017 Михаела [...]