Ивелина Георгиева. Дигитално присъствие на БНТ и БНР в социалните мрежи: революция или еволюция?

THE DIGITAL PRESENCE OF BNT AND BNR IN SOCIALNETWORKS: REVOLUTION OR EVOLUTION?

Ivelina Georgieva

Резюме: Целта на текста е да обобщи и анализира как Българската националнателевизия и Българското национално радио използват платформите на социалнитемрежи. Основната теза е, че двете обществени медии усилено работят по активнотоси дигитално присъствие, за да се откроят като информационни лидери с високообществено доверие не само в телевизионния и радио ефир, но и онлайн. БНТ и БНР като най-големи обществени медии у нас дават и добра перспектива на това как се развива българската медийна среда онлайн. Отдавна това не включва самоуебсайтовете на медията, а пълноценното й адаптиране в сферата на социалнитемрежи, където най-важен е потребителят и неговите интереси.

Ключови думи: БНТ, БНР, обществени медии, социални мрежи, дигитализация

Abstract: The aim of this text is to encompass and analyze how the Bulgarian nationaltelevision and the Bulgarian national radio use different social media platforms. The mainthesis is that the two media are working hard on their active digital presence to stand out asinformation leaders with high public trust not only on television and radio but also online.BNT and BNR as the largest public media in our country also give a good perspective onhow the Bulgarian media environment is developing online. For a long time now, this hasincluded not only the media’s websites, but also its full adaptation in the field of socialnetworks where the user and his interests are most important.

Keywords: Social networks, public media, Bulgarian national radio, Bulgarian nationaltelevision, digitalization

Add Comment