EJTA (European Journalism Training Association)

27.02.2013, Факултет по журналистика и масова комуникация

EJTA (European Journalism Training Association) и възможностите за студентска мобилност.

Презентатор: доц. д-р Мануела Манлихерова.