Month: юли 2022

Валерий Пърликов. Театралността, мислена като медийност, проблематизираща собствената си (а)реалия

Валерий Пърликов THEATRICALITY THOUGHT AS A WAY-OF-MEDIUM PROBLEMATIZING ITS OWN A/REALITY Valeriy Parlikov Медиалог/Medialog [...]

Еленица Маринова. Обръщението на религиозните водачи като жанр: специфика и структурни компоненти

(изследване на публикациите в интернет портала на БНР) Еленица Мариновa THE ADDRESS OF THE [...]

Анжела Георгиева. Българското списание „Роден глас“ – комуникационно изкуство зад граница

Анжела Георгиева THE BULGARIAN MAGAZINE ‘RODEN GLAS‘ –COMMUNICATION ART ABROAD Anzhela Georgieva Медиалог/Medialog [...]

Снежана Попова. Човешката мярка като академичен етос

Отзив за юбилейния сборник за 65-годишнината на Петя Кабакчиева „Социологията като [...]

Юлия Владимирова. Попкултура и жени: контексти в сп. „Жената днес“ през 60-те и 70-те

Юлия Владимирова POPULAR CULTURE AND WOMEN: CONTEXTS IN ‘THE WOMAN TODAY’ MAGAZINE IN THE 60S AND 70S Julia [...]

Евелина Гебрева. Към нова тактилност в текстилния и интериорния дизайн

Евелина Гебрева TOWARDS A NEW TACTILITY IN THE TEXTILE AND INTERIOR DESIGN Evelina Gebreva Резюме: Ситуацията в [...]

Руслан Лозев. Скритите послания в акварелните писма на Биляна Калоянова

Руслан Лозев HIDDEN MESSAGES IN BILYANA KALOYANOVA’S AQUARELLE LETTERS Rоsslan Lozev Резюме: Представяне на [...]

Елица Матеева. Творчеството на Ларс фон Триер и Томас Винтерберг – български медиен онлайн спектър

Елица Матеева THE WORK OF LARS VON TRIER AND THOMAS VINTERBERG –  BULGARIAN MEDIA ONLINE SPECTRUM ON THE PRESENTATION OF ‘DOGMA [...]

Венцислав Димов. Медузата като муза (за „Живописта като непрекъснат сценарий“.
Изложба на Богдан Александров в НХГ)

Венцислав Димов JELLYFISH AS A MUSE (ABOUT THE ‘PAINTING AS A CONTINUOUS SCRIPT’.ART EXHIBITION OF BOGDAN ALEKSANDROV IN NATIONAL [...]

Александър Попов. Рецензия на „Срещу човешкото: Антиутопичният жанр в
литературата на ХХ век“

Александър Попов REVIEW OF ‘AGAINST THE HUMAN ESSENCE: THE ANTI-UTOPIAN GENRE IN TWENTIETH CENTURYLITERATURE’ Alexander [...]

Боряна Матеева. Бразилското Синема ново и критическата рефлексия (Приносът на Пауло Емилио Салес Гомес и Алекс Виани)

Боряна Матеева THE BRAZILIAN CINEMA NOVO AND THE FILM CRITICS’ REFLEXION. (THE CONTRIBUTION OF PAULO EMILIO SALLES GOMES AND ALEX [...]

Жоржета Назърска. Рецензия на „Жени отвъд архива. Невидимите истории на жените в
България“ на Нурие Муратова

Жоржета Назърска A REVIEW ON ‘WOMEN BEYOND THE ARCHIVE. INVISIBLE HISTORIES OF WOMEN IN BULGARIA’ BYNURIE MURATOVA Georgeta [...]

Елица Матеева. „Една българка“: театърът – кауза. Изкуството в полза на образованието

Елица Матеева ‘ONE BULGARIAN WOMAN’: THE THEATER – CAUSE ART FOR EDUCATION Elitsa Mateeva [...]

Мария Иванова. Меметата в новините и меметата като новини

Мария Иванова MEMES IN THE NEWS MEDIA AND MEMES AS THE NEWS MEDIA Maria Ivanova Медиалог/Medialog 11/2022ISSN [...]