21 март 2017 г., ФЖМК, зала 13
Тема: „Меката власт на балканската етнопопмузика“.
Презентации: проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Венцислав Димов.
Съвместно с Проект „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансирн от ФНИ и Семинар „Нови идеи в етномузикологията“ на Изследователска група „Етномузикология“, Институт за изследване на изкуствата, БАН.