„Граждани и медии“

19.05.2014, зала 16 на Факултета по журналистика и масова комуникация

Представяне на сборник с доклади от научната конференция „Граждани и медии”

Съставител: доц.д-р Вяра Ангелова

УИ „Св. Климент Охридски”, 2014.

Представя гл. ас. д-р Жана Попова