Брой 6/2019

Можете да отворите списанието в pdf тук: 

Списание „Медиалог“ ISSN 2535-0846

БРОЙ 6/2019

ТЕМА НА БРОЯ

МЕДИИ И ПУБЛИКИ

Водещ на брой 6/2019: проф. дсн Снежана Попова

Броят съдържа доклади от IV-та Научна конференция „Медии и публики“, Костенец, 26-28 септември 2019 г.

В конференцията участват всички докторанти на катедра „Радио и телевизия“, някои от които приключват, а други започват обучението си – обстоятелство, което намира естествен израз в зрелостта и амбициите на текстовете.

Конференцията и изданието са резултат по проект на Катедра „Радио и телевизия“, по НИС на СУ „Св. Кл. Охридски“

СЪДЪРЖАНИЕ

Медии и публики 

Възбудени читатели: поезията като средство за коментар в онлайн форумите 
Орлин Спасов

Музикантите като фенове на публиката. Образи на концертната публика и медийната аудитория 
Жана Попова 

Защита на авторските и сродните на тях права при препредаване на радио- и телевизионни програми  
Диляна Кирковска

Мийм култура и онлайн запознанства
Анелия Александрова

Музиката за народа на медийния фронт: погледи отдолу-нагоре
Венцислав Димов

Българските музикални фенове онлайн: между активизма и пасивността
Анна Николова 

Слушателят – активен участник в радиосъдържанието
Еленица Мринова  

Отвъд колективните въображаеми: разкази без разказвачи
Снежана Попова

СТУДЕНТСКИ РАБОТИ

Механизми за легитимиране на медийното съдържание: ролята на публиката
Димо Панов

ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА

Хибридната война в българските медии
Ралица Ковачева

Евроатлантическата интеграция на Западните Балкани в сайта на БНР
Десислава Сотирова

Рок-пророк – българският рок и метъл на хартия и онлайн
Пламена Петрова

Религии, нови религиозни движения и секти. Съвременната религиозна ситуация в българското интернет пространство
Мартин Кирилов

ЕХО ОТ „МЕКАТА ВЛАСТ НА ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА“, БРОЙ 5

Авторските песни в народен дух от България и тяхното привилегироване чрез „меката власт“ на медиите
Лозанка Пейчева

Меката власт на медийните изследвания. (За нуждата от нова парадигма за изследване на медиите и масовата комуникация в интернет)
Петър Айолов

ДЕБЮТ

Развитие на българската подкаст сцена в периода 2014-2019
Геника Григорова

РЕЦЕНЗИИ

Отзив за книгата на Венцислав Димов „Музиката за народа на медийния фронт (Меката власт на народната и популярна музика в социалистическа България)“
Снежана Попова

НАУЧЕН ЖИВОТ

Научен отзив за международна научна конференция „(Пре) осмисляйки социализма: знание, памет и забрава за социалистическото минало”
Златина Богданова

Научен отзив за Международна научна конференция „На терен в културата: автентично, зрелищно, (не)видимо”
Ния Нейкова

ЗА АВТОРИТЕ

Add Comment