16 май 2017 г., ФЖМК, зала 17.

Тема: „Алтернативен рок и медии“.

Презентации:

д-р Юлияна Папазова, Македония – „Алтернативният рок в Югославия и пост-Югославия в медиите“
докторант Гергана Райжекова – „Алтернативната музикална сцена в България до и след 1989″

Съвместно с Проект „Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и Балканите)“, финансирн от ФНИ; Семинар „Нови идеи в етномузикологията“ на Изследователска група „Етномузикология“, Институт за изследване на изкуствата, БАН и Фестивал „Революцията продължава“ на Фондация „Нова генерация – Димитър Воев“.