Уводни думи

Вяра Ангелова

EDITORIAL

Vyara Angelova

Медиалог, брой 10/2021

Настоящият брой на „Медиалог“ събира текстове, представени на VI-та Национална научна конференция,проведена от катедра „Радио и телевизия“ на 05.10.2021 г. Темата „Медийниятпоток: програма, поредица, сериал“ привлече вниманието на докторанти иутвърдени учени от Софийския университет, Българската академия на науките иЮгозападния университет.

Около сериализирането и сериите; епизоди и епизодичност; поредици и програма предстои да се дебатира още. Темата за сериализирането в медиите (в програми, сериали, теми, сюжети и присъствие на персонажи) е изключително актуална. В този смисъл броят на „Медиалог“ само започва дискусията, начева разговора. Предстои да осмислим последиците от факта, че филмовите платформи се превърнаха в централен играч в производството на сериали, като промениха напълно поведението на аудиторията, която вече има възможност да консумира поредиците и епизодите „наведнъж“. От още вглеждане се нуждае и професионалната журналистика, която продължава да задълбочава сериалността в своите материали и дори ги анонсира под формата на епизоди – например „очаквайте повече подробности“, „очаквайте следваща седмица“ и т.н. Вярваме, че публикуваните тук текстове отварят оптиката за по-широкото разбиране на процесите.

Представените изследвания засягат най-разнообразни аспекти от проблематиката: Венцислав Димов се занимава със „случая Райна Кацарова“, като педантично проследява живота и делото на Кацарова епизод по епизод; Жана Попова отправя поглед към феноменалния успех на турските сериали и търси закодираните политически послания, които те съдържат; Силвия Петрова също анализира актуално медийно-политическо явление – „Има такъв народ“, и коментира поведението на партията през призмата на политическия сериал; поводите и начините на сериализиране в международния информационен поток разглежда Мария Нейкова и се спира на по-малко известните детайли за широката публика около „документите Тянанмън“; отново на международна тематика, но този път концентирана на Балканите, е и статията на Десислава Сотирова, която разглежда програмните предложения на шест телевизии от Западните Балкани; тематичният блок завършва с текста на Лозанка Пейчева, посветен на медийните отражения на възпоменателни практики около фигурата на Мара Бунева, разбирани като част от общия медиен поток.

Текстът, който предлагаме на Вашето внимание в рубриката „Извън конференцията“, е на Михаил Луканов и се занимава с „образа“ на автора, погледнат през очите на канадския медиен изследовател Уил Стро.

В рубриката „Рецензии“ представяме книгите на Розмари Стателова „Разказът на един музиковед“ (Венцислав Димов); на Никола Вангелов „Рекламни кампании във Фейсбук и Инстаграм“ (Венцеслав Бондиков) и на Камелия Спасова „Модерният мимесис: саморефлексията в литературата“ (Миглена Николчина).

Въпреки пандемичните ограничения, които намалиха броя на мероприятията на академичната общност в страната, с радост обръщаме внимание на три състояли се събития от есента на 2021 г. – представянето на сборника „Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова“ през септември (Жана Попова); Международната научна конференция „Дезинформацията: новите предизвикателства”, провела се на 14 октомври (Ралица Ковачева) и Кръглата маса на тема: „Образи на Прехода: кино, театър и визуални изкуства“ от септември (Елена Фучеджиева).

Add Comment