КАЛИН КАЛИНОВ. XII КОМУНИКАЦИОННА И МЕДИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (CEECOM 2019)

Отзив за конференцията, проведена във Факултета по журналистика и масова комуникация, в периода 19-21 юни 2019

Отворете текста в pdf

12th CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COMMUNICATION AND MEDIA CONFERENCE (CEECOM 2019)

Conference report on the CEECOM 2019 at the Faculty of Journalism and Masscomunication, from 19th to 21st June, 2019

Kalin Kalinov

Резюме: Отзив за XII Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа (CEECOM 2019), от 19-21 юни 2019.

Ключови думи: CEECOM, медия, комуникация, мениджмънт, интердисциплинарност

Abstract: 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM 2019), from 19th to 21st June, 2019. The focus of CEECOM 2019 was the strategic and practical aspects of managing communications, thus establishing a wide interdisciplinary foundation for works in the field of communication, media studies and political sciences. The aim of organizations was to bring together a number of scholars with diverse backgrounds to exchange ideas regarding the present and the future of communication endeavors.

Key words: Central and Eastern European Communication and Media Conference (CEECOM), media, communication, management, interdisciplinary

Между 19 и 21 юни тази година, Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на 12-то издание на ежегодната Комуникационна и медийна конференция за Централна и Източна Европа – CEECOM. Събитието бе организирано съвместно с Европейската асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA).

В конференцията взеха участие над 160 учени от 28 държави. Програмата на събитието бе разделена в 30 тематични панела, които бяха фокусирани върху различни аспекти на медиите и комуникацията. Сред присъстващите изследователи имаше представители на някои от най-високо оценените университети от Източна и Централна Европа в областта на социалните науки, включително Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, Карловия университет в Прага, Тартуския университет в Естония, Санктпетербургския държавен университет, Варшавския университет в Полша и много други, както и на водещи учени от цял свят, изследващи проблемите на комуникацията в тази част на Европа.

Тази година темата на конференцията бе „Комуникационен мениджмънт: Теория и практика в XXI век“. Тя бе избрана във връзка стс стартиралата миналата година бакалавърска програма в рамките на Факултета по журналистика и масова комуникация, която бе сред най-желаните специалности от кандидат-студентите. Интересни тематични акценти се получиха в голяма част от програмираните панели.

Панелът „Медиатизация на емоциите“ с модератор Гевиза Ла Рока (Университета в Ена, Италия) предизвика сериозен интерес сред международните гости на събитието. Учени от различни части на Източна Европа взеха участие в панела посветен на регионални изследвания в областта на телевизията и медиите, който бе модериран от Вяра Ангелова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и Ромина Суругиу (Букурещки университет, Румъния). Сериозна полемика по отношение на съвременните предизвикателства в социалните науки се получи и в рамките на панела „Враждебни медии – Враждебни политици. Към нелиберален стил на политическа комуникация“, който бе модериран от Михал Якунски (Вроцлавски университет, Полша) и Норбърт Мерковити (Сегедски университет, Унгария).

Значителният интерес към събитието наложи част от предварително обявените панели да бъдат разделени в две части, включително „Съвременни медийни практики: Етични измерения“, „Дигиталното влияние върху комуникационния пейзаж“, „Ролята на контекста в комуникацията“, „Антропология на социалните медии“ и други. Четири от панелите бяха посветени на взаимовръзката между медиите и политиката с фокус върху регионални изследвания по темата, изборни надпревари, журналистическа и правителствена перспектива.

Много преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ взеха активно участие в събитието и представиха собствени авторски изследвания по разглежданите теми. Сред тях бяха Теодора Петрова, Николай Михайлов, Ефрем Ефремов, Мария Попова, Вяра Ангелова, Лилия Райчева, Светослава Ковачева, Луливера Кръстева, Мануела Манлихерова, Мария Дееничина, Милена Цветкова, Венцислав Димов, Георги Александров, Светлана Станкова, Мая Василева, Жана Попова, Калин Калинов, Петър Айолов и колеги от други университети у нас. Форумът представи отлична възможност и за включването на млади учени и изследователи от Източна Европа, които представиха части от докторските си дисертации в рамките на събитието. Над 40% от участниците бяха докторанти и млади учени.

Пленарни доклади в рамките на конференцията представиха Елена Вартанова (Декан на Факултета по журналистика на Московски държавен университет „Ломоносов”, Русия), Андреас Шварц (Ръководител на департамент „Връзки с обществеността и комуникация“ на Университета в Илменау, Германия) и  Гевиза Ла Рока (Университета в Ена, Италия). Събитието беше проведено с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“. Подробна информация за конференцията може да бъде намерена на адрес: https://ceecom2019.eu/

Add Comment