Пламена Петрова. Метъл по време на пандемия: сценични и медийни трансформации

METAL DURING A PANDEMIC: SCENE AND MEDIA TRANSFORMATIONS

Plamena Petrova

Резюме: Tекстът анализира взаимодействията между метъл, медии и публики в контекста на пандемията от Ковид-19. Авторът изследва формирането и трансформирането на медийни образи, както и промените в специализираните медии и предавания в България за периода 2020-2022 г. Изследват се и трансформациите в местната метъл сцена. Основен въпрос е: какво се променя в българската метъл сцена и специализираните медии по време на пандемията?

Ключови думи: метъл, пандемия, сценични трансформации, медийни трансформации

Abstract: The text analyzes the interactions between metal, media and audiences, in the context of the COVID-19 pandemic. The author explores the formation and transformation of media images, as well as shifts in specialized media and broadcasts in Bulgaria for the period 2020-2022. Тhe transformations in the local metal scene are also analyzed. The main question is: what is changing in the Bulgarian metal scene and specialized media during the pandemic?

Keywords: metal, pandemic, scene transformations, media transformations

Отворете текста тук

Използвана литература:

КАФТАНДЖИЕВ, Христо (2013). Хармония в рекламната комуникация. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. [KAFTANDJIEV, Hristo (2013). Harmonia v reklamnata komunikacia. Sofia: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment Ohridski”]

ПЕТРОВА, Пламена (2018). От другата страна на музикалната кутия. Национална конференция „Радио: памет и съвременност“. 03.12.2018 г. ПроАктивно ФЖМК, СУ. https://www.youtube.com/watch?v=o-80bt_bJXU&t=5s. [PETROVA, Plamena (2018). Ot drugata strana na muzikalnata kutiya. Natsionalna konferentsiya „Radio: pamet i savremennost“. 03.12.2018 g. ProAktivno FZHMK, SU. https://www.youtube.com/watch?v=o-80bt_bJXU&t=5s]

ПЕТРОВА, Пламена (2019). Рок пророк. Медиалог, бр.6/2019: с.205-228.  https://www.medialog-bg.com/wp-content/uploads/2019/12/205-228-Plamena-Petrova.pdf. [PETROVA, Plamena (2019). Rok prorok. Medialog, br.6/2019, s. 205-228. https://www.medialog-bg.com/wp-content/uploads/2019/12/205-228-Plamena-Petrova.pdf]

ПОПОВА, Снежана (2004). Радио, публики, стилове. София: ЛИК. [POPOVA, Snezhana (2004). Radio, publiki, stiloveSofia: LIK]

СТЕФАНОВА, Ана (2017). Хеви метъл културата. Изследване по аналитичнопсихологическа антропология. Русе: Gaiana book and art studio. [STEFANOVA, Ana (2017). Hevi metal kulturata. Izsledvane po analitichnopsihologicheska antropologiya. Ruse: Gaiana book and art studio.]

SHUKER, Roy (2006). Popular music: the key concepts. Oxon, New York: Routledge.

Използвани източници:

КИТАНОВА, Деница (2020a). Парламентът обяви извънредно положение върху цялата територия на страната от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. Агенция „Фокус“. 13.03.2020. http://focus-news.net/news/2020/03/13/2756790/parlamentat-obyavi-izvanredno-polozhenie-varhu-tsyalata-teritoriya-na-stranata-ot-13-mart-2020-g-do-13-april-2020-g.html. [KITANOVA, Denitsa (2020). Parlamentat obyavi izvanredno polozhenie varhu tsyalata teritoriya na stranata ot 13 mart 2020 g. do 13 april 2020 g. Agentsiya „Fokus“. 13.03.2020.

КИТАНОВА, Деница (2020b). Парламентът удължи извънредното положение на територията на цялата страна до 13 май 2020 г. Агенция „Фокус“. http://focus-news.net/news/2020/04/03/2763267/parlamentat-udalzhi-izvanrednoto-polozhenie-na-teritoriyata-na-tsyalata-strana-do-13-may-2020-g.html. [KITANOVA, Denitsa (2020b). Parlamentat udalzhi izvanrednoto polozhenie na teritoriyata na tsyalata strana do 13 may 2020 g. Agentsiya „Fokus“. http://focus-news.net/news/2020/04/03/2763267/parlamentat-udalzhi-izvanrednoto-polozhenie-na-teritoriyata-na-tsyalata-strana-do-13-may-2020-g.html]

От другата страна (2020a). На 13 април в „От другата страна“. От другата страна. http://otdrugatastrana.info//statiq_4929_13-74. [Ot drugata strana (2020a). Na 13 april v „Ot drugata strana“.]

От другата страна (2020b). На 27 април в „От другата страна“. От другата страна. http://otdrugatastrana.info//statiq_4932_27-35. [Ot drugata strana (2020b). Na 27 april v „Ot drugata strana“]

МАЙЕР, Мирослав (2020). Въвеждат извънредна епидемична обстановка у нас до 14 юни. Forbes Bulgaria, 13.05.2020 http://bit.ly/3VmZ1tS. [MAYER, Miroslav (2020). Vavezhdat izvanredna epidemichna obstanovka u nas do 14 yuni.  Forbes Bulgaria, 13.05.2020 g.]

ПЕТРОВА, Пламена (2021a). Ударен финал на концертното лято с Metal Blast 2021.  Metal Hangar 18, 28.09.2021 г. Достъпно на: <bit.ly/3GKDW8w>. [PETROVA, Plamena (2021a). Udaren final na kontsertnoto lyato s Metal Blast 2021. Metal Hangar 18, 28.09.2021]

ПЕТРОВА, Пламена (2021b). За приятните изненади и “Split the World” – интервю с 8 M/S. Metal Hangar 18, 21.04.2021. http://bit.ly/3XIwNvI. [PETROVA, Plamena (2021b) . Za priyatnite iznenadi i “Split the World” – intervyu s 8 M/S. Metal Hangar 18, 21.04.2021]

Firestage, 08.11.2020 (2020). Firestage TV Show, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=l1UtQKvua7Q

LJUBETTI (2020). „Постапокалиптичните“ VELIAN откриха летния концертен сезон в столицата. Metal Hangar 18. 23.06.2020. http://bit.ly/3U6kd6m. [LJUBETTI (2020). „Postapokaliptichnite“ VELIAN otkriha letniya kontserten sezon v stolitsata. Metal Hangar 18. 23.06.2020]

Metal Hangar 18. https://metalhangar18.com/

Metal Hangar 18. История. Metal Hangar 18 https://metalhangar18.com/history

REYAV (2020). Скейт пънк директно от балконите на България. Metal Hangar 18. 06.04.2020. https://metalhangar18.com/site/skeyt-pank-direktno-ot-balkonite-na-balgariya.mh18. [REYAV (2020). Skeyt pank direktno ot balkonite na Balgariya. Metal Hangar 18. 06.04.2020]

REYAV (2021). VELIAN представят нов сингъл и текстово видео. Metal Hangar 18. 13.04.2021. http://bit.ly/3XuCDk1. [REYAV (2021). VELIAN predstavyat nov singal i tekstovo video.]

Tangra Mega Rock (2010). Наздраве – рок радио Тангра стартира на днешния ден преди 18 години. Tangra Mega Rock, 07.12.2010. http://www.radiotangra.com/news/read/10209.html. [Tangra Mega Rock (2010). Nazdrave – rok radio Tangra startira na dneshniya den predi 18 godini. Tangra Mega Rock, 07.12.2010.]

We Rock. https://www.werock.bg/.

Z-Rock. http://www.zrock.bg

Заповедите, цитирани в текста са от сайта на Министерството на здравеопазването, нормативни актове.

Цитирани интервюта с респонденти:

Интервю с Жо Василев, 2021 [Intervyu s Zho Vasilev, 2021]

Интервю с Жо Василев, 2022 г. [Intervyu s Zho Vasilev, 2022]

Интервю с Иво Тасев, 2021 [Intervyu s Ivo Tasev, 2021]

Интервю с Ирина Петкова – Изи, 2021 [Intervyu s Irina Petkova – Izi, 2021]

Интервю с Калин Велчев, 2021 [Intervyu s Kalin Velchev, 2021]

Интервю с Константин Елшишки, 2021 [Intervyu s Konstantin Elshishki, 2021]

Интервю с Мартин Николов, 2021 [Intervyu s Martin Nikolov, 2021]

Интервю с Недко Игнатов, София, 2019 [Intervyu s Nedko Ignatov, Sofiya, 2019]

Интервю с Тодор Първанов, 2021 [Intervyu s Todor Parvanov, 2021]

Пламена Петрова е доктор по Медии и комуникации – медийна музика. Изследва българския метъл и медийните му образи. Участвала e в научните конференции „Диалози за медиите“ (Копривщица, 2017 г.), „Медийният човек“ (Бачиново, 2018 г.), „Медии и публики“ (Костенец, 2019) и в националната конференция „Радио: памет и съвременност“ (София, 2018 г.).

Plamena Petrova has a PhD in Media and communications – Media music. She researches Bulgarian metal music and its media images. She has participated in the scientific conference “Dialogues about media” in Koprivshtitsa in 2017, scientific conference “The media person” in Bachinovo in 2018, scientific conference “Media and audiences” in Kostenets in 2019, and national conference “Radio: memory and modernity” in Sofia in 2018.