Музика, медии, идентичност

5.07.2012, в зала 29 на Факултета по журналистика и масова комуникация

проф. д.изк. Розмари Стателова

Чуждата култура отблизо. Радиото и сорбите.