Доц. д-р Вяра Ангелова, съставител на сборника с интервюта с генералните директори на БНР и БНТ в периода 1989-2015 г. благодари на директорите, които се съгласиха да участват и да дадат интервюта на екипа от студенти и докторанти.

Участници в екипа: Елена Цветкова, Еленица Маринова, Николета Атанасова, Владимир Кисимдаров, Христо Френгов, доц. д-р Жана Попова.

 

 

Книгата беше представена от проф. дсн Снежана Попова и от доц. д-р Георги Лозанов.

проф. дсн Снежана Попова

доц. д-р Георги Лозанов