Мариян Карагьозов. Рецензия на сборника

REVIEW OF ‘JOURNALISM, VALUES, WORLD. JUBILEE COLLECTION/EDITED VOLUME IN HONOUR OF PROF. MARIA NEYKOVA’

Marian Karagyozov

Резюме: Сборникът „Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова“ (Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, 2022) съдържа 20 статии, обединени от 5 общи теми, които допринасят за разбирането на широк кръг проблеми на журналистическата практика и за професионалните дебати в сферата.

Ключови думи: журналистика, международни отношения, медии

Abstract: The edited volume “Journalism, Values, World. A Jubilee Collection in Honour of Prof. Dr. Maria Neykova” (University Press “St. Kliment Ohridski”, 2022) contains 20 articles united by 5 common themes that contribute to the understanding of a wide range of issues of journalistic practice and to professional debates in the field.

Keywords: journalism, international relations, media

Отворете текста тук

Използвана литература:

КОВАЧЕВА, Ралица, Жана ПОПОВА, Вяра АНГЕЛОВА, Снежана ПОПОВА (съст.) (2022). Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова. Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, 2022. [Kovacheva, Ralitsa, Zhana Popova, Vyara Angelova, Snezhana Popova (sast.) (2022). Zhurnalistika, tsennosti, svyat. Ubilien sbornik v chest na prof. d-r Mariya Neikova.]

Мариян Карагьозов е политолог в Института за балканистика – БАН и главен редактор на сайта UNA News България. Работил е като кореспондент на БНР в Турция (2017 – 2020 г.) и е автор на множество статии в периодичния печат, посветени на международните отношения, съвременна Турция, Балканите и Близкия изток, с които са свързани и научните му интереси. Автор на монографията „Новата турската външна политика и предизвикателствата пред България“ (2014), както и на няколко глави от академични изследвания, посветени на съвременна Турция.

Marian Karagyozov works as a political scientist at the Institute for Balkan Studies, Bulgarian Academy of Sciences, and editor-in-chief of the not-for-profit UN Association News Bulgaria website. As a media practitioner, he has worked as the Bulgarian National Radio`s Turkey correspondent (2017 – 2020) and penned numerous articles for Bulgarian media outlets, mostly on issues related to Turkey, the Balkans, and the Middle East. His scientific interests are related to these topics as well. He has authored a monograph on Turkish foreign policy (2014) and several academic book chapters.