Докторантски семинар на  катедра „Радио и телевизия“

19.05.2016, зала 29 на Факултета по журналистика и масова комуникация

С участието на докторантите: Деляна Нешева, Теодор Спасов, Надежда Митева, Елена Цветкова, Гергана Райжекова, Кристина Деспотова.