Уводни думи

Брой 8/2020 

Отворете файла тук 

УВОДНИ ДУМИ

Орлин Спасов, Вяра Ангелова

EDITORIAL

Orlin Spassov, Vyara Angelova

Този брой на електронното научно списание Медиалог се издава с подкрепата на ФНИ на СУ, договор 80-10-97/16.04.2020. Проектът направи възможно провеждането на Петата национална научна конференция на Катедра „Радиои телевизия“. Темата на конференцията бе „Радиото и телевизията в дигиталната епоха: смяна на парадигмите“. Логично тази тема се превърна и в заглавие нанастоящия брой на Медиалог.

Поради пандемията КОВИД-19, конференцията се проведе в платформата ZOOM на 30 септември 2020 г. В събитието се включиха преподаватели от няколко български университета, както и докторанти от ФЖМК и други факултети на Софийския университет. Голяма част от докладите, представени на конференцията, са събрани в този тематичен брой на списанието.

Несъмнено, днес живеем в парадигмо-променящи времена. В контекста на КОВИД-19 като че ли интензивността на събитията се увеличи. Редица проблеми, далеч не само тези, свързани със здравето, се изостриха. Политическата поляризация нарасна. На много места по света, включително и в България, избухват протести – срещу правителства, в защита на климата и човешките права, срещу ограничителните мерки, налагани заради пандемията, както и с редица други движещи мотиви. Обща несигурностовладя повечето аспекти на настоящето, но и на бъдещето.

И ако всичко това е,така да се каже, от страната  насъбитията, в същото време медийната среда на свой ред претърпява важниметаморфози. Аудиторията е фрагментирана повече от всякога. Това правиинформационния пейзаж изключително сложен и противоречив. „Социалният интернет“загуби много от социалните си характеристики и по-скоро изолира едни групи отдруги – всяка затворена в собствения си кръг. Радиото и телевизията се променятпред очите ни в контекста на платформи като Spotify и YouTube, на подкастите и на видеоблоговете. Дори самият факт, че за първи път имаме катедрена конференция, проведена изцяло онлайн, също е част от смяната на парадигмите, на която сме свидетели.

Всичко това дава невероятно интересни възможности за изследователите на медиите, комуникацията и журналистиката. Живеем в труден, но в много отношения и забележителен период от историята. В този брой читателите ще открият редица стойностни рефлексии за зоните, в които медийните парадигми са подложени на преобръщане.

Водещи на броя

Add Comment