УВОДНИ ДУМИ – брой 12/2022

Editorial

Медиалог 12/2022

Medialog 12/2022

Отворете текста тук

В настоящия брой на сп. „Медиалог“ са събрани текстове от VII Национална научна конференция „Идентичност, медийни репрезентации и криза“ на катедра „Радио и телевизия“, проведена на 21 – 23 септември 2022 г. в Учебна база-Бачиново. В научния форум участваха докторанти и изявени учени и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет и Българската академия на науките. Конференцията е организирана в рамките на проект за частично финансиране на научни форуми в Софийския университет, с ръководител проф. д.н. Венцислав Димов (номер 80-10-155/23.05.2022).

Броят започва с текста на Орлин Спасов, който анализира основните аспекти на теоретичните дебати за репрезентацията в съвременните медии. Венцислав Димов изследва как радиото и музиката са използвани по време на военен конфликт като този в Украйна. Петя Александрова разглежда представянето на българската идентичност в родното социалистическо и постсоциалистическо кино. Лозанка Пейчева обръща внимание на Националния събор на народното творчество в Копривщица като място за изява и утвърждаване на колективната идентичност на българската нация и анализира медийните интерпретации.

В брой 12 намират място и два текста извън темата на конференцията – изследването на доц. д-р Иво Инджов върху медийните репрезентации на политиката в регионалните издания в Пловдив и за Закона за радиото и телевизията на проф. д-р Иво Драганов.

В рубриката „Интервю“ поместваме разговора на Ирина Недева с Румен Аврамов по БНР, за българския превод на книгата на Надеж Рагару „И българските евреи бяха спасени…“ История на знанията за Холокоста в България“, (преведена от френски език от Антоанета Колева и Румен Аврамов, изд. „Критика и хуманизъм“).

В този брой включваме навременното изследване върху образите на бежанеца, обрисувани от 35 български онлайн и интернет базирани медии в контекста на войната в Украйна, направено от студентите по „Европеистика“ във Философски факултет на СУ, с научен ръководител проф. дсн Снежана Попова.

Представяме Ви и рецензии на три научни издания: прочита на Еньо Стоянов на „Бог с машина: изваждане на човека“ с автор Миглена Николчина, на Десислава Сотирова върху „Дискриминирани или сами виновни? Ромите в България и чернокожите в САЩ“ от Светлозар Кирилов и на Петя Александрова за монографията „Документалното ни кино на фокус“ на Теодора Стоилова-Дончева.

Във втория брой за 2022 г. поместваме и словата на радиожурналистката Райна Константинова и на проф. дсн Снежана Попова при представянето на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“на Вяра Ангелова – важно събитие в научния живот на университета, състояло се на 1 ноември в голямата зала на ФЖМК.

В ситуацията на човешка катастрофа се надяваме брой 12 на „Медиалог“ да съдържа теми за разговори – за историята, журналистиката, медиите, киното, музиката, игрите,  силите на мнозинството и малцинствата.

                                                            От съставителите на брой 12/2022

                                                            Доц. д-р Жана Попова и ас. д-р Десислава Сотирова