Семинар 4/2022: „Социалистическото българско радио“ от доц. д.н. Вяра Ангелова

Аула Магна, Факултет по журналистика и масова комуникация, бул. „Московска“ 49

На 1 ноември 2022 г. от 18.00 часа в Аула Магна на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде представена книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“от доц. д.н. Вяра Ангелова.

Организатор на събитието еКатедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на публичния семинар на катедрата.

Книгата ще представят Райна Константинова (председател на Обществения съвет на БНР) и проф. дсн Снежана Попова.

Add Comment