Семинар 33/2019

Представя доц. д-р Вяра Ангелова, ФЖМК, СУ

В поредното издание на семинара на катедра „Радио и телевизия“ доц. д-р Вяра Ангелова представя резултатите от научно-изследователския проект „Медийното потребление на студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация“.

Кои медии следят студентите от ФЖМК?

А как?

Каква е ролята на образованието във ФЖМК върху медийния избор?

Заповядайте на 14-ти ноември (четвъртък) в 15.00 часа в зала 29 на ФЖМК.

Семинар на Катедра Радио и телевизия_33_В. Ангелова

Add Comment