Кръгла маса

Арт-журналистика

14.10.2014, зала 29 на Факултета по журналистика и масова комуникация

Гост-лектор: доц. д.н. Татяна Сергеевна, Казанский федеральний университет, Русия