16.01.2014, Факултет по журналистика и масова комуникация

Забравено поколение. Младежката тема в телевизията.

Представят: ас. Светлана Божилова, екип на ТВ „Алма Матер”