Семинар на Катедра „Радио и телевизия“, 22 май 2018 с проф. дн Розмари Стателова.

„ЕСТРАДА, МЕДИИ, СОЦИАЛИЗЪМ“

 

Семинар на Катедра „Радио и телевизия“, 22 май 2018 с проф. дн Розмари Стателова