Семинар 4/2021

Катедра „Радио и телевизия“ ви кани на публичния семинар, на който гостува Росалина Тодорова.

Темата на 6 декември, от 18 ч., е:

Медийни практики и наративи: как „разказваме“ ромските общности в България“.

Изследването е проведено в Център за развитие на демокрацията.

Topic: Семинар на Катедра Радио и телевизия

Time: Dec 6, 2021 06:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82345018656?pwd=VllWQWxCRHJjVEFNM1MyTjRwZ1RnZz09
Meeting ID: 823 4501 8656

Passcode: 804826

Росалина Тодорова е докторантка в катедра „Социология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“

Магистър по социология (Социология на маргинализацията и изключеността), Кеймбриджки университет, Великобритания

Бакалавър по социология, Софийски университет, България

Бакалавър по журналистика, Софийски университет, България

Биография

Росалина Тодорова работи по проекти, свързани с етнически малцинства, радикализационни проблеми и тенденции, социално включване на уязвими групи, интеграция на мигранти и публични дискурси. Изследователските ѝ интереси са в областите на неравенствата, маргинализацията, постсоциалистически тенденции и стратегии за социално развитие, както и националистическите идеологии. Преди да се присъедини към Центъра, Росалина работи по академични изследвания, фокусирани върху етнографията на постсоциалистическия малък град, архивни проучвания на бездомничеството и кооперативното строителство в междувоенния период, свиването на селските и провинциални райони, както и всекиднвената реалност на демографската криза.

Публикации

  • Tzvetkova, G. and Todorova, R. (2021). Bosnia and Herzegovina: Persisting Ethno-Religious Divide. In: A. Triandafyllidou and T. Magazzini, ed., Handbook on Tte Governance of Religious Diversity, 1st ed. Routledge.
  • Тодорова, Р. (2018) Брекзит в Перспективата на космополитната социология на Улрих Бек. В: Годишник на Софийския университет: Книга Социология, том 106, 2017, стр. 145-159.
  • Тодорова, Р. Домът в Контекста на деиндустриализация и миграция: Икономически стратегии за социално позициониране. В: Годишник на Софийския университет: Книга Социология, том 108, 2019 (под печат).

Add Comment