Виктор Чулев. ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА

ИСТОРИИ ЗА МЕДИИТЕ, ИГРИТЕ И ЖУРНАЛИСТИКАТА

Публичният семинар на катедра „Радио и телевизия“ през 2022 г.

Виктор Чулев

STORIES ABOUT MEDIA, GAMES AND JOURNALISM

The Public Seminar of ‘Radio and Television’ Department in 2022

Viktor Chulev

Отворете текста тук

Използвана литература

АНГЕЛОВА, Вяра (2022). Социалистическото българско радио (1944-1989). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. [Angelova, Vyara (2022). Sotsialisticheskoto balgarsko radio (1944-1989). Sofia: University Press]

НЕЛИСЕН, Марк (2021). Дарвин в супермаркета. София: Колибри. [Nelisen, Mark (2021). Darvin v supermarketa. Sofia: Colibri]

ПАРУШЕВ, Чавдар (2021). Срещу човешкото. Антиутопичният жанр в литературата през ХХ век. София: „ВС Пъблишинг“. [Parushev, Chavdar (2021). Srestu choveshkoto. Antiutopichniyat zhanr v literaturata prez XX vek. Sofia: VS Publishing]

ПОПОВА, Жана, Снежана ПОПОВА (съст.) (2022). Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България (сборник). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. [Popova, Zhana, Snezhana Popova (2022). Vaprosat za spravedlivostta. Sadenite zhurnalisti v Balgaria.]

WIESSNER, Polly W. (2014). Embers of society: Firelight talk among the Ju/’hoansi Bushmen.  <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1404212111> (последно посещение 30.11.2022)

Използвани източници

Представяне на книгата “Срещу човешкото. Антиутопичният жанр в литературата през ХХ век” с автор д-р Чавдар Парушев. (You Tube видео, публикувано през 2022 г.). Достъпно на: <https://www.youtube.com/watch?v=AUsDolte8tA>. (последно посещение 30.11.2022).

Ролята на дигиталните рекламни материали в растежа на съвременните мобилни апликации и игри. (You Tube видео, публикувано през 2022 г.). Достъпно на: <https://www.youtube.com/watch?v=oMeB5l2rw6k>. (последно посещение 30.11.2022).

Представяне на книгата „Социалистическото българско радио (1944-1989)“ от доц. д.н. Вяра Ангелова, състояло се на 01.11.2022 г. (You Tube видео, публикувано през 2022 г.). Достъпно на: <https://www.youtube.com/watch?v=PoSHJr9UWKE>. (последно посещение 30.11.2022).

Виктор Чулев е бакалавър по журналистика и в момента е студент в магистърска програма „Дигитални медии и видеоигри” във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Той е сценарист и автор на текстове за кино, телевизия и стрийминг платформи в различни онлайн издания.

Viktor Chulev has a bachelor’s degree in Journalism from Sofia University and is currently earning his master’s degree through the „Digital media and video games“ program, also at Sofia University.  He’s a screenwriter and author of texts on cinema, television, and streaming platforms in various online outlets.