Ретрофонотека. В търсене на Духа на времето

16.01.2013, Факултет по журналистика и масова комуникация

Участници:

доц.д-р Венцислав Димов, докторант Цветелина Стойкова, Захари Миленков, Стефка Добрева /студент 4. курс, профил „Радио“/