Кой пише (в) българската Уикипедия?

2.08.2011, зала 29 на Факултет по журналистика и масова комуникация

(Междинни резултати от проекта по НИС „Редакторите в българската Уикипедия”)

Презентации на проф. д.с.н. Снежана Попова и доц.д-р Вяра Ангелова