Цветелина Джамбазова. Би Би Си и движенията „Me Too“ и „Time’s Up“: съдържателен анализ

BBC AND “ME TOO” AND “TIME’S UP” MOVEMENTS: CONTENT ANALYSIS

Tsvetelina Dzhambazova

Резюме: Чрез метода контент анализ в доклада се изследват интерпретативни текстове относно новите социални движения „Me Too” и „Time’s Up”, публикувани на уебсайта на Би Би Си (bbc.com) в периода 5 октомври 2017 г. – 31 декември 2018 г., обхващащ първата година от създаването на кампаниите. Целта е да се проследят начините, по които двете инициативи са отразени от британската медия. Основни задачи пред изследването са анализ относно това дали в онлайн изданието е изразено отношение към движенията и проверка дали журналистите в медията виждат връзка между тях и съществуващите призиви за промяна на социалните роли на половете в съвременното общество.
Ключови думи: Би Би Си, „Me Too”, „ Time’s Up”, социални движения, контент анализ

Abstract: Using content analysis, this report researches texts about the new social movements „Me Too” and „Time’s Up”, which are published on BBC’s website, bbc.com, between October 5th 2017 and December 31st 2018 (which marks the first anniversary of both campaigns). The aim is to study the methods through which both initiatives are presented in this British medium. Important tasks of this report are to analyze whether this website’s authors express an attitude towards the movements and to check whether there is any connection between the two campaigns and the existing calls for changes in the social roles of sexes in modern society.
Keywords: BBC, “Me Too”, “Time’s Up”, social movements, content analysis

Add Comment