Анелия Александрова. Стрийминг и запознанства: любов по време на Netflix

STREAMING AND DATING: LOVE IN TIMES OF NETFLIX

Anelia Alexandrova


Резюме: В свят, в който интернет не просто задава динамиката на ежедневието, а много често тласка хората към различен опит, невъзможен преди това, се наблюдава и промяна по отношение на начините, по които си доставяме екранни забавления. Стрийминг услугите все по-значимо стават част от социалния и комуникационен обмен и, от своя страна, също ни променят – като потребителски навици, най-малкото, но и като представи, които могат да оформят през популярно свое съдържание. Като част от по-големия ми интерес към онлайн запознанствата, друг голям феномен на дигиталната ера, исках да проверя за възможни повлиявания и допълнителен прочит. Какъв е медийният образ на любовта? Как изглеждат запознанствата в наши дни на малкия екран? През кратък анализ на няколко съвсем нови програми на Netflix, посветени на запознанствата, се опитвам да очертая реалността, в която съвременният човек, изглежда, действа и в търсене на любовта.

Ключови думи: стрийминг услуги, онлайн запознанства, риалити програми за запознанства

Abstract: In a world in which the internet not only dictates the dynamics of everyday life but also leads people into new, previously impossible experiences, we can now see a significant change in the way we consume entertainment on our screens. Streaming services are fast becoming a meaningful part of our social interactions. They can alter us, not just our consumer habits, but through popular programming, our perceptions too. As part of my broader area of study on online dating, which in itself is another phenomenon of the digital era, I was interested in examining possible connections, influences and further interpretations. What image of love do we get through media? How do dating looks like on screen nowadays? Through analyzing some dating shows on Netflix, I have attempted to contour a portrait of a modern-day search for love.

Keywords: streaming services, online dating, dating reality shows

Add Comment